Jakten på jobben

Risker med metallarbete

Det finns många risker med att arbeta med metall. För det första är metallen ofta varm när den bearbetas, varför det finns mycket stora risker att bli brännskadad. Metallen kan också vara mycket vass, och man bör använda bra handskar för att minska risken att man skär sig. Men precis som med alla yrken så är man utbildad och medveten om riskerna som finns. Till exempel en socionom som arbetar med försörjningsstöd eller andra typer av familjeärenden blir ofta utsatt för olika typer av hot. Byggnaden som de sitter i är ofta låst för allmänheten och enbart öppen vid bokade besök. Riskerna som finns kopplade till yrket har gjort att vissa kommuner har svårt att rekrytera. En stafettsocionom kan liknas vid en stafettläkare, de är inhyrda som tillfällig arbetskraft när det till exempel helt saknas någon att anställa. Kostnaden för en inhyrd socionom är betydligt högre än för en anställd. Det är en stor fördel för socionomen, men en nackdel för verksamheten som anställer dem.

Besökstider och låsta portar är inte ovanligt


Categorised as: JobbKommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *